This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Kirjaudu

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotico Oy, 3017200-6
Osoite: Alaseinäjoenkatu 1, 60220 Seinäjoki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hanna-Mari Piikkilä, tietosuojavastaava
Osoite: Alaseinäjoenkatu 1, 60220 Seinäjoki
Muut yhteystiedot: hanna-mari.piikkila@kotico.fi

3. Rekisterin nimi

WB Fiksu -ilmoituskanava

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittely. Tietoja käsitellään ilmoituksissa tulleiden tapausten tutkinnassa ja mahdollisten seuraamusten käsittelyssä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoituksien toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja työnantaja, sekä muut ilmoituksen tekijän ilmoituksessa antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ilmoituskanavan kautta ilmoittajan itsensä toimittamina.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, mutta henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille näiden pyynnöstä, lain velvoittaessa ja ilmoituksen osapuolten oikeuksien toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Paperisia ja manuaalisia aineistoja ei käytetä.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Ilmoituskanavan tiedot tallennetaan suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään. Järjestelmään pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä käyttää vahvaa salaustekniikkaa ja tiedot säilytetään turvallisessa konesalissa, jonka tietoturvataso vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi. Ainoastaan nimetyillä ilmoituskanavan käsittelijöillä on pääsy tietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen hanna-mari.piikkila@kotico.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseensä liittyvän virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hanna-mari.piikkila@kotico.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmästä. Henkilötietojen poistaminen toteutetaan mahdollisimman pian, mikäli se on lain puitteissa mahdollista. Pyyntö henkilötietojen poistamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hanna-mari.piikkila@kotico.fi.

Päivitetty viimeksi: Joulukuu 2023