This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Kirjaudu

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoittaja saa seitsemän vuorokauden (7 vrk) kuluessa tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta, mikäli hän on jättänyt yhteystietonsa. Yrityksen valitsemat puolueettomat ja luotettavat käsittelijät tekevät esiselvityksen, onko ilmoitus Whistleblower-direktiivin ja tämän ohjeistuksen mukainen sekä hyväksytäänkö ilmoitus ja aloitetaanko sen tutkiminen.

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että ilmoitus ei koske tämän ohjeistuksen mukaista tilannetta, ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä, se on tehty vahingoittamistarkoituksessa, saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta tutkinta olisi mahdollista käynnistää, annettujen tietojen todenperäisyyttä ei pystytä luotettavasti selvittämään tai ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu.

Ilmoittajalle kerrotaan kolmen kuukauden (3 kk) kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan. Asianmukaiset korjaavat toimenpiteet, sikäli kuin ne ovat tarpeen, perustuvat aina perusteellisen tutkinnan tuloksiin. Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus koskee myös tutkintaan osallistuneita henkilöitä. Organisaatio voi nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita. Kaikki tiedonvaihto on luottamuksellista ja suojattu lainsäädännöllä.