Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Kirjaudu

Hur behandlas visselblåsnings raportter?

Inom sju dygn (7 dagar) efter att en anmälan mottagits får anmälaren besked, förutsatt att kontaktuppgifter har lämnats. Oberoende och pålitliga rapport handläggare, utvalda av företaget, gör en förundersökning för att bedöma om anmälan överensstämmer med Visselblåsningsdirektivet och denna vägledning, och om anmälan godkänns för vidare undersökning.

Handläggare kan avvisa en anmälan om det tydligt framgår att anmälan inte gäller en situation enligt denna vägledning, om anmälan inte gjorts i god tro, om den gjorts i syfte att skada, om tillräcklig information inte finns tillgänglig för att inleda en undersökning, om sanningshalten i de lämnade uppgifterna inte pålitligt kan fastställas, eller om ärendet som framställs redan har lösts.

Anmälaren (visselblåsaren) informeras inom tre månader (3 månader) från mottagandet av mottagningsmeddelandet om vilka åtgärder som vidtas med anledning av anmälan. Åtgärder för att korrigera situationen, om de behövs, baseras alltid på resultaten av en grundlig undersökning. Konfidentialitet och tystnadsplikt gäller också de personer som är involverade i undersökningen. Organisationen kan utse experter för att utreda anmälans korrekthet. All kommunikation är konfidentiell och skyddas av lagstiftning.