Työterveyshuollon
ammattilaisille

Tehostaa työskentelyä, jotta sinä voit keskittyä potilaaseen.

Automatisoi sairaspoissaolojen seurannan.

Tuottaa raportit, joilla voit osoittaa ja seurata vaikuttavuutta.

SINUN TYÖKALUSI – ODUM TERVEYSJÄRJESTELMÄ

Odum toteuttaa yhdessä palveluntuottajien kanssa preventiivisen työterveyshuollon digitalisoinnin.

Toteutamme työterveyshuollon preventiivisen hoidon digitalisoinnin, joka vähentää työterveyshoitajien tekemästä toimistotyöstä jopa 2,5 kuukautta vuodessa. Tehokkaampi prosessi parantaa vaikuttavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä helpottaa työterveyshuollon ammattilaisten työtä. Integraatio potilastietojärjestelmään tehostaa digitalisaatioprosessia edelleen. Olemme toteuttaneet kymmeniä eri prosessimalleja ja voimme käyttää kokemustamme jokaisen asiakkaamme hyväksi, jolloin ei tarvita usein epäonnistuvia ja kalliita kokeiluja vaan voimme suoraan kertoa mikä prosessi toimii, miten se toimii ja mitä eri vaiheita pitää huomioida jotta haluttuihin tuloksiin päästään.

Työpaikkaselvitykset voidaan toteuttaa Odum Terveysjärjestelmän työvälineellä kokonaan sähköisesti niiden työpaikkojen osalta, joissa fyysiseen käyntiin työpaikalla ei ole tarvetta (Kela 29.12.2016). Odumin sähköisen työpaikkaselvityksen  (saatavissa myös paperiversiona) avulla tuotetaan työpaikalle kelan vaatima raportti, joka täyttää myös työsuojeluun liittyvän raportointitarpeen. Mikäli työpaikkaselvitys halutaan toteuttaa paikan päällä voidaan etukäteen kerättyä informaatiota käyttää tarkastuksen suunnitteluun ja kohdentamiseen. Raportointi on nyt vain muutaman klikkauksen päässä ja sen tuottaminen kestää noin 15 min.

Odumin kehittämä poissaolojen hälytysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden sekä pitkien (30/60/90) poissaolojen hälytykset työterveyshuollon henkilöstölle ja tarvittaessa myös yrityksen henkilöstön edustajille. Hälytysjärjestelmä löytää korkeaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt automaattisesti, jotta ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman ajoissa. Järjestelmä voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisesti.