Tietoturva

Odum ja sen kumppaniverkosto on sitoutunut ylläpitämään yksilön tietosuojaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Odumin työkunnon arviointiin liittyvissä kartoituksissa meille luovutettuja henkilö- ja terveystietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niihin pääse käsiksi kukaan ilman valtuutusta.

Odumissa suhtaudutaan vakavasti yritykseen ja kumppaniverkostoon kohdistettuun luottamukseen. Odum käyttää alla lueteltuja teknisiä ja hallinnollisia turvatoimenpiteitä estämään luvattoman pääsyn annettuihin henkilötietoihin ja estääkseen niiden luvattoman käytön.

Työterveyshuoltoon kytketyn OHS-järjestelmän tietoturva

Vain terveydenhuollon ammattihenkilöstö käsittelee antamiasi tietoja. Vastauksesi tallentuvat suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään. Tietojasi käytetään vain sinun eduksesi. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön yksiköistä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Järjestelmän kehittämisessä seurataan ja noudatetaan kaikkia alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä henkilötietojen käyttöä sääteleviä lakeja. Olemme huolehtineet myös siitä, että tietojärjestelmä täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät erityisvaatimukset.

AlvinOne-mobiilisovelluksen tietoturva

AlvinOne-mobiilisovellusta ei  kytketä mihinkään ulkopuolisiin järjestelmään ilman että sinulle kerrotaan siitä etukäteen. Työnantajallasi, työtovereillasi tai viranomaisilla ei koskaan ole pääsyä AlvinOneen syöttämiisi tietoihin. Ainoastaan yli 20 henkilön yksiköistä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita työnantajayritykselle, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.
Järjestelmän kehittämisessä seurataan ja noudatetaan kaikkia alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä henkilötietojen käyttöä sääteleviä lakeja. Olemme huolehtineet myös siitä, että tietojärjestelmä täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät erityisvaatimukset.

Varmistaaksemme, että tietosi tallentuvat turvallisesti, Odum on suorittanut seuraavat tekniset varotoimenpiteet:

•    Tietojen tallentamiseen käytetään turvallista tekniikkaa.
•    Tiedot salataan siten, etteivät asiattomat henkilöt voi lukea niitä.
•    Konesalin tietoturva on huippuluokkaa.
•    Konesalin palomuuri, suojausohjelmistot ja vartiointi valvovat palvelimia vuorokauden ympäri.
•    Tiedonkeruujärjestelmä on ohjelmoitu siten, että valtuuttamattomien henkilöiden on mahdotonta päästä käsiksi toisen henkilön tietoihin.