Ditt välbefinnande är vår passion.

Organisationens välbefinnande är byggd av välbefinnande individer. Odums digitala hälsolösningar hjälper dig och din organisation att nå sin fulla potential.

Främjar välbifinnande på arbetsplatsen, bevisligen.

Producerar värdefull information om personalens välbefinnande och risker.

Effektiva processer, effektiv resursutnyttjande.

Odum Health System – För organisationer och hälsovårdstjänster i Finland

Odum Health System är ett omfattande hälsosystem för företag och tjänsteleverantörer inom hälsovården i Finland.


Information som kan utnyttjas

Värdefull information om personalens välbefinnande. Ett fungerande system för hantering och målinriktat utnyttjande av information för att säkerställa personalens arbetsförmåga.

Process

En testad process som ger resultat för att utveckla personalens arbetsförmåga på ett omfattande sätt. Specialexperter från flera olika branscher medverkar i processen. Resultatet är en bättre livskvalitet för personalen och ökad lönsamhet för företaget.

Lönsamhet

Uppbyggande av lönsamhet genom att öka personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Företagets lönsamhet ökar genom att leda välbefinnande på arbetsplatsen och minska sjukfrånvaro.

Integritetsskydd och datasäkerhet

Informationsbehandling gällande arbetsförmåga och välbefinnande på arbetsplatsen kräver ett omfattande integritetsskydd. Alla våra tjänster har byggts upp så att de är konfidentiella och har hög datasäkerhet.

Kontakta oss

Verkställande direktör

Jukka Suovanen
+35841525 1725
jukka.suovanen@odum.fi

Produktutvecklingsdirektör

Henri Rautamo
+35841525 1724
henri.rautamo@odum.fi

Expertläkare

Riikka Mattila
riikka.mattila@odum.fi

Kontaktformulär