Odum Oy

Odum Oy on sataprosenttisesti kotimainen yritys, jonka missio on ennaltaehkäistä sairauksia ja parantaa organisaatioiden työturvallisuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia.  Yhtiö on kehittänyt terveyden edistämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen liittyviä digitaalisia työvälineitä vuodesta 1988.

Uusimpana innovaationa kehitettiin Odum Turva keskeisten työnantajaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tunnistamiseen, arviointiin, kirjaamiseen ja raportointiin. ODUM Turvan kehittämisen lähtökohtana oli tuottaa yrityksille säästöjä tehostamalla lakisääteisten vaatimusten toteuttamista. Kehitystarpeet kysyimme suoraan yrityksiltä ja niiden työsuojelutoimikunnilta. Saadun palautteen perusteella kehittämisen tavoitteeksi asetettiin myös yritysten työsuojeluosaamisen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden parantaminen.